Regular Verb VS Irregular Verb V1 V2 V3

Regular Verb VS Irregular Verb V1 V2 V3

Regular Verb VS Irregular Verb V1 V2 V3

Verbs

 

V1

V2

V=ing

to play

to do

to say

to peep

to fly

to rest

to rise

to sleep

to stand

to sit

to raise

to show

to point

to take

to give

to put

to open

to draw

to write

to choose

to look

to close

to name

to listen

to arrange

to use

to read

to go

to guess

to help

to sing

to like

to run

to walk

to jump

to swim

to eat

to hear

to see

to live

to fall

to tell

to think

to wait

to be

to answer

to come

to get

to get up

to smile

to climb

to repeat

to try

to chase

to hide

to meet

to learn

remember

To begin

To copy

to match

to complete

to cover

to practise

to find

to collect

to make

to lose

to taste

to heat

to boil

to cool

to spill

to pour

to fill

to drink

to spot

to miss

to forget

to bring

to need

to travel

to form

to ask

to know

to add

to shine

to prepare

to frame

to continue

to carry

to call

to grow

to sow

to join

to plant

to cut

to thresh

to grind

to bake

to attend

to dance

to whistle

to ride

to watch

to enjoy

to pray

to imagine

to change

to care

to clean

to colour

to start

to study

to wash

to work

to worry

to enact

to shout

to shake

to nod

to shrug

to wave

to keep

to smile

to angry

to act

to bag

to surprise

to award

to rule

to flow

to water

to drip

to connect

to seep

to turn

to happen

to remain

to notice

to agree

to bury

to burn

to decide

to guard

to order

to promise

to request

understand

to touch

to flutter

to have

to feel

to stop

to grant

to label

to interview

to introduce

to thank

to look for

to look after

to seat

to swoop

to pick

to sob

to wipe

to bark

to test

to frighten

to laugh

to hold

to crawl

to blow

to dive

to stay

to smell

to leave

to protect

to inform

to check

to send

to fold

to steal

to tease

to become

to move

to purchase

to buy

to explain

to demand

to slip

to splash

to rush

to paint

to believe

to love

to teach

to die

to sketch

to hang

to spread

to float

to lie

to plough

to undergo

to handle

to contact

to treat

to freeze

to damage

to appear

to ware

to rob

to kill

to lay

to knock

to grab

to perch

to build

to weave

to offer

to carve

to absorb

to gather

to ashamed

to identify

to attract

to settle

to slide

to digest

to waddle

to save

to break

to reply

to amaze

to suffer

to interrupt

to respect

to fetch

to develop

to pull

to push

to chat

to please

to tie

to press

to print

to cheat

to tire

to stick

खेळणे

करण्यासाठी

म्हणणे

डोकावणे

उडणे

विश्रांती घेणे

उठणे

झोप

उभे राहणे

बसणे

वाढवणे

दर्शविण्यासाठी

निर्देश करणे

घेणे

देणे

ठेवणे

उघडण्यासाठी

काढणे

लिहायला

निवडण्यासाठी

पाहणे

बंद

नाव देणे

ऐकण्यासाठी

व्यवस्था करणे

वापरणे

वाचणे

जाण्यासाठी

अंदाज लावणे

मदत करण्यासाठी

गाणे

आवड करणे

चालविण्यासाठी

चालणे

उडी मारणे

पोहणे

खाणे

ऐकण्यासाठी

पाहण्यासाठी

जगणे

पडणे

सांगण्यासाठी

विचार करणे

वाट पहा

असल्याचे

उत्तर देणे

येणे

मिळविण्या साठी

उठणे

हसणे

चढणे

पुनरावृत्ती करणे

प्रयत्न

पाठलाग करणे

लपविण्यासाठी

पूर्ण करण्यासाठी

जाणून घेण्यासाठी

लक्षात ठेवा

सुरू करण्यासाठी

कॉपी करणे

जुळण्यासाठी

पूर्ण करणे

झाकणे

सराव करणे

शोधण्यासाठी

गोळा करण्यासाठी

करण्यासाठी

गमावू

चवीनुसार

तापविणे

उकळणे

थंड करणे

सांडणे

ओतणे

भरणे

पिण्यास

स्पॉट करण्यासाठी

आठवण येणे

विसरणे

आणण्यासाठी

गरज

प्रवासासाठी

तयार करणे

विचारू

माहित असणे

जोडणे

प्रकाशणे

तयारी करणे

फ्रेम करण्यासाठी

चालू ठेवा

वाहून नेणे

कॉल करण्यासाठी

वाढणे

पेरणे

सहभागी होण्यासाठी

पेरण्यासाठी

कापणे

मळणी करणे

बेक करणे

उपस्थित

नाचणे

शिट्टी वाजवणे

चालवणे

पाहण्या साठी

मजा करणे

प्रार्थना करणे

कल्पना करणे

बदलण्यासाठी

काळजी करणे

स्वच्छ करणे

रंग देणे

सुरू करण्यासाठी

अभ्यास

धुणे

काम

काळजी करणे

कायदा करणे

ओरडणे

झटकणे

मान डोलावणे

खांदे उडवणे

लाटणे

ठेवणे

हसणे

रागावणे

क्रुती करणे

पिशवी

आश्चर्यचकित

पुरस्कार

राज्य करणे

वाहणे

पाण्याकडे

ठिबक करणे

कनेक्ट

झिरपणे

वळणे

घडणे

राहण्यासाठी

लक्षात घेणे

संमती सठी

दफन करणे

जाळणे

ठरवणे

रक्षण करणे

मागवण्यासाठी

वचन देणे

विनंती करणे

समजून घेणे

स्पर्श करणे

फडफडणे

आहेत

अनुभवण्यासाठी

थांबण्यासाठी

मंजूर करणे

खूणचिठ्ठी लावणे

मुलाखत घेणे

ओळख करून देणे

आभार मानणे

पाहणी करणे

लक्ष देणे

बसण्यासाठी

झटकणे

उचलणे

रडणे

पुसणे

भुंकणे

चाचणी

घाबरवणे

हंसणे

ठेवण्यासाठी

क्रॉल करणे

फुंकणे

सूर मारणे

राहण्यासाठी

वास घेणे

सोडणे

संरक्षण

कळवणे

तपासण्यासाठी

पाठवण्यासाठी

दुमडणे

चोरण्यासाठी

चिडवणे

होण्यासाठी

हलविण्यासाठी

खरेदी करण्यासाठी

विकत घेणे

समजावणे

मागणी

घसरणे

शिडकाव करणे

घाई करणे

रंगवणे

विश्वास ठेवणे

प्रेम करा

शिकवण्यासाठी

मरणार

स्केच करण्यासाठी

लटकणे

पसरवणे

तरंगणे

खोटे बोलणे

नांगरणे

अनुभवण्याचा

हाताळण्यासाठी

संपर्क करण्यासाठी

वागवणे

गोठवणे

नुकसान करणे

दिसण्यासाठी

वेअर करणे

लुटणे

मारणे

घालणे

ठोठावणे

पकडणे

गोड्या पाण्यातील

तयार करण्यासाठी

विणणे

ऑफर देण्यासाठी

कोरणे

शोषून घेणे

गोळा करण्यासाठी

लाज वाटणे

ओळखण्यासाठी

आकर्षित

ठरविणे

स्लाइड करणे

पचणे

वळवळणे

जतन करण्यासाठी

तोडणे

उत्तर देणे

आश्चर्यचकित

सहन करणे

व्यतय आणणे

आदर करणे

आणण्यासाठी

विकसित करणे

खेचणे, ओढणे

ढकलणे

गप्पा मारणे

कृपया

बांधणे

दाबणे

छापणे

फसविणे

थकणे

चिकटविणे

played

did

said

peeped

flew

rested

rose

Slept

stood

sat

raised

showed

pointed

took

gave

put

opened

drew

wrote

chose

looked

closed

named

listened

arranged

used

read

went

guessed

helped

sang

liked

ran

walked

Jumped

swam

ate

heard

saw

lived

fell

told

thought

waited

was , were

answered

came

got

got up

smiled

climbed

repeated

tried

chased

hid

met

learnt

remembered

began

copied

matched

completed

covered

practised

found

collected

made

lost

tasted

heated

boiled

cooled

Spilt

poured

filled

drank

spotted

missed

forgot

brought

needed

travelled

formed

asked

knew

added

shone

prepared

framed

continued

carried

called

grew

sowed

joined

planted

cut

threshed

ground

baked

attended

danced

whistled

rode

watched

enjoyed

prayed

imagined

changed

cared

cleaned

coloured

started

studied

washed

worked

worried

enacted

shouted

shook

nodded

shrugged

waved

kept

smiled

angried

acted

bagged

surprised

awarded

ruled

flowed

watered

dripped

connected

seeped

turned

happened

remained

noticed

agreed

buried

burnt

decided

guarded

ordered

promised

requested

understood

touched

fluttered

had

felt

stopped

granted

labeled

interviewed

introduced

thanked

looked for

looked after

seated

swooped

picked

sobbed

wiped

barked

tested

frightened

laughed

held

crawled

blowed

dived

staid

smelled

left

protected

informed

checked

sent

folded

stole

teased

became

moved

purchased

bought

explained

demanded

slipped

splashed

rushed

painted

believed

loved

taught

died

sketched

hanged

spreaded

floated

lied

ploughed

underwent

handled

contacted

treated

freezed

damaged

appeared

wared

robbed

killed

laid

knocked

grabbed

perched

built

wove

offered

carved

absorbed

gathered

ashamed

identified

attracted

settled

slided

digested

waddled

saved

broke

replied

amazed

suffered

interrupted

respected

fetched

developed

pulled

pushed

chatted

pleased

tied

pressed

printed

cheated

tired

stuck

played

done

said

peeped

flown

rested

risen

slept

stood

sat

raised

showed

pointed

taken

given

put

opened

drawn

written

chosen

looked

closed

named

listened

arranged

used

read

gone

guessed

helped

sung

liked

run

Walked

jumped

swum

eaten

heard

seen

lived

fallen

told

thought

waited

been

answered

come

got

got up

smiled

climbed

repeated

tried

chased

hidden

met

learnt

remembered

begun

copied

matched

completed

covered

practised

found

collected

made

lost

tasted

heated

boiled

cooled

spilt

poured

filled

drunk

spotted

missed

forgotten

brought

needed

travelled

formed

asked

known

added

shone

prepared

framed

continued

carried

called

grown

sowed

joined

planted

cut

threshed

ground

baked

attended

danced

whistled

rode

watched

enjoyed

prayed

imagined

changed

cared

cleaned

coloured

started

studied

washed

worked

worried

enacted

shouted

shook

nodded

shrugged

waved

kept

smiled

angried

acted

bagged

surprised

awarded

ruled

flowed

watered

dripped

connected

seeped

turned

happened

remained

noticed

agreed

buried

burnt

decided

guarded

ordered

promised

requested

understood

touched

fluttered

had

felt

stopped

granted

labeled

interviewed

introduced

thanked

looked for

looked after

seated

swooped

picked

sobbed

wiped

barked

tested

frightened

laughed

held

crawled

blowed

dived

staid

smelled

left

protected

informed

checked

sent

folded

stolen

teased

become

moved

purchased

bought

explained

demanded

slipped

splashed

rushed

painted

believed

loved

taught

died

sketched

hung

spreaded

floated

lied

ploughed

undergone

handled

contacted

treated

freezed

damaged

appeared

wared

robbed

killed

laid

knocked

grabbed

perched

built

wove

offered

carved

absorbed

gathered

ashamed

identified

attracted

settled

slided

digested

waddled

saved

broke

replied

amazed

suffered

interrupted

respected

fetched

developed

pulled

pushed

chatted

pleased

tied

pressed

printed

cheated

tired

stuck

playing

doing

saying

peeping

flying

resting

rising

sleeping

standing

sitting

raising

showing

pointing

taking

giving

putting

opening

drawing

writing

choosing

looking

closing

naming

listening

arranging

using

reading

going

guessing

helping

singing

liking

running

walking

jumping

swimming

eating

hearing

seeing

living

falling

telling

thinking

waiting

being

answering

coming

getting

getting up

smiling

climbing

repeating

trying

chasing

hiding

meeting

learning

remembering

begining

copying

matching

completing

covering

practising

finding

collecting

making

losing

tasting

heating

boiling

cooling

spilling

pouring

filling

drinking

spotting

missing

forgetting

bringing

needing

Travelling

forming

asking

knowing

adding

shining

preparing

framing

continuing

carrying

calling

growing

sowing

joining

planting

cutting

threshing

grinding

baking

attending

dancing

whistling

riding

watching

enjoying

praying

imagining

changing

caring

cleaning

colouring

starting

studying

washing

working

worrying

enacting

shouting

shaking

nodding

shrugging

waving

Keeping

smiling

angrying

acting

bagging

surprising

awarding

rulling

flowing

watering

dripping

connecting

seeping

turning

happening

remaining

noticing

agreeing

burring

burning

deciding

guarding

ordering

promising

requesting

understanding

touching

fluttering

having

felling

stopping

granting

labeling

interviewing

introducing

thanking

looking for

looking after

seating

swooping

picking

sobbing

wiping

barking

testing

frightening

laughing

holding

crawling

blowing

diving

staying

smelling

leaving

protecting

informing

checking

sending

folding

stealing

teasing

becoming

moving

purchasing

buying

explaining

demanding

slipping

splashing

rushing

painting

believing

loving

teaching

dying

sketching

hanging

spreading

floating

lying

ploughing

undergoing

handling

contacting

treating

freezing

damaging

appearing

waring

robbing

killing

laying

knocking

grabbing

perching

building

weaving

offering

carving

absorbing

gathering

ashaming

indentifing

attracting

settling

sliding

digesting

waddling

saving

breaking

replying

amazing

suffering

interrupting

respecting

fetching

developing

pulling

pushing

chatting

pleasing

tying

pressing

printing

cheating

tiring

sticking

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top