Important Examples of Translation

Important Examples of Translation

Important Examples of Translation

SECTION VI: SKILL DEVELOPMENT

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (Any four) (2 marks)

————————————————————————-

aspiration – महत्त्वाकांशा July 2019

beautiful – सुंदर Sept. 2021

delete – गाळणे, वगळणे July 2019

breakfast – न्याहारी July 2019

education – शिक्षण July 2019

happily – आनंदाने (M. -2019)

discussion – चर्चा (July 2019)

garden – बाग (M. 2022)

parents – पालक (July 201)

improvement – सुधारणा, प्रगती (M. – 2020)

pessimistic – निराशावादी (M. – 2019)

success – यश (M. – 2019)

poverty – दारिद्र्य (M. – 2019)

test – चाचणी, परीक्षा (Sept. 2021)

workshop – कार्यशाळा (M. – 2019)

universal – जागतिक, वैश्विक (M. -2020)

voyage – समुद्रप्रवास (M. -2019)

confidence – आत्मविश्वास (M. -2020/ Sept. 2021)

customer – ग्राहक, गिऱ्हाईक

taste – चव (M. -2020)

collect – संग्रह करणे (Nov. 2020)

information – माहिती (Nov. 2020)

remember – आठवणे (Nov. 2020)

lightly – हळुवारपणे/हलकेपणाने Sept. 2021

reaction – प्रतिक्रिया (Sept. 2021)

slowly – सावकाश/ हळूहळू (M. 2022)

favourite – आवडते, आवडता (M. 2022)

scientist – वैज्ञानिक, शास्रज्ञ (M. 2022)

picnic – सहल (M. 2022)

dustbin – कचरा कुंडी/पेटी (Nov. 2020)

remember – आठवणे (Nov. 2020)

lightly – हळुवारपणे/हलकेपणाने (Sept. 2021)

reaction – प्रतिक्रिया (Sept. 2021)

slowly – सावकाश/ हळूहळू (M. 2022)

favourite – आवडते, आवडता (M. 2022)

scientist – वैज्ञानिक, शास्रज्ञ (M. 2022)

picnic – सहल (M. 2022)

dustbin – कचरा कुंडी/पेटी (Nov. 2020)

normal – सामान्य (Sept. 2021)

habit – सवय (M. -2020)

information – माहिती (Nov. 2020)

normal – सामान्य (Sept. 2021)

breakfast – न्याहारी (July 2019)

holiday – सुट्टी, सुट्टीचा दिवस (Nov. 2020)

success – यश (M. – 2019)

poverty – दारिद्र्य (M. – 2019)

education – शिक्षण (July 2019)

collect – संग्रह करणे (Nov. 2020)

happily – आनंदाने (M. -2019)

discussion – चर्चा (July 2019)

delete – गाळणे, वगळणे (July 2019)

test – चाचणी, परीक्षा (Sept. 2021)

universal – जागतिक, वैश्विक (M. -2020)

parents – पालक (July 2019)

holiday – सुट्टी, सुट्टीचा दिवस (Nov. 2020)

improvement – सुधारणा, प्रगती (M. – 2020)

pessimistic – निराशावादी (M. – 2019)

taste – चव (M. -2020)

great – महान (Nov. 2020)

workshop – कार्यशाळा (M. – 2019)

habit – सवय (M. -2020)

customer – ग्राहक, गिऱ्हाईक

beautiful – सुंदर (Sept. 2021)

voyage – समुद्रप्रवास (M. -2019)

garden – बाग (M. 2022)

confidence – आत्मविश्वास (M. -2020/ Sept. 2021)

Read Also : Translation in mother tongue

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (Any two) (2 marks)

(1) All Indians are my brothers and sisters.

सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. (Nov. 2020)

(2) Always speak respectfully with others.

इतरांशी नेहमी आदरपूर्वक बोला (M. -2022)

(3) Books are my friends.

पुस्तके माझे मित्र आहेत. (M. -2019)

(4) Don’t blow horns near schools and hospitals.

शाळा आणि रुग्णालयांजवळ हॉर्न (भोंगे) वाजवू नका. (M. -2020)

(5) Don’t pluck the flowers.

फुले तोडू नका. (Sept. 2021)

(6) Don’t use mobile phone while driving.

वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर करू नका. (M. -2020)

(7) Keep the small children away from firecrackers.

बाळांना फटाक्यांपासून दूर ठेवा. (M. -2019)

(8) Keep the house clean.

घर स्वच्छ ठेवा. (Nov. 2020)

(9) Parents and grandparents are the pillar of our family.

आई-वडील आणि आजी-आजोबा हे आमच्या कुटुंबाचा आधारस्तंभ आहेत. (M. -2022)

Read Also: Translations of English Proverbs to Marathi

(10) Plant trees, avoid pollution.

झाडे लावा, प्रदूषण टाळा. (M. -2019)

(11) Save water, save earth.

पाणी वाचवा, पृथ्वी (जमीन) वाचवा (M. – 2019)

(12) Keep the garden neat and clean.

बाग नीटनेटकी वं स्वच्छ ठेवा/राखा (Sept. 2021)

(13) I like nature.

मला निसर्ग आवडतो. (July 2019)

(14) Take advices from your parents from time to time.

आपल्या आई वडिलांकडून (पालकांकडून) वेळोवेळी सल्ला घ्या. (M. 2022)

(15) Trees are our best friends.

झाडे (वृक्ष) आपले चांगले मित्रा आहेत (July 2019)

(16) Use dustbin for garbage.

कचर्‍यासाठी कचराकुंडीचा वापर करा (Sept. 2021)

(17) Use helmet while riding a bike.

दुचाकी चालवताना हेल्मेटचा वापर करा. (M. -2020)

(18) Speak clearly and confidently.

स्पष्टपणे आणि आत्मविश्वासाने बोला. (Nov. 2020)

(19) Success in life depends on good health.

जीवनातील यश हे चांगल्या आरोग्यावर अवलंबून असते. (July 2019)

Read Also: Translations of English Proverbs to Marathi

(20) Vegetables are good for health.

भाज्या आरोग्यासाठी चांगल्या आहेत. (July 2019)

(21) Follow the traffic rules.

वाहतुकीचे नियम पाळा. (M. -2020)

(22) Give respect to elders.

थोरामोठ्यांना मान द्या. / वडिलधाऱ्या व्यक्तींचा आदर करा (M. -2022)

(23) Eatables are not allowed.

खाद्य पदार्थास परवानगी नाही (Sept. 2021)

(24) Water saving is the need of the time.

पाणी बचत ही काळाची गरज आहे. (Nov. 2020)

(25) Wish you all the best for your studies!

तुम्ह्या सर्वांना अभ्यासासाठी शुभेच्छा! (Nov. 2020)

(c) Translate the following idiom / proverb into your medium of instruction. (Any one) (1)

(1) A friend in need is a friend indeed.

संकटकाळी जो मदत करतो तोच खरा मित्र असतो. / गरजेला हात देतो तोच खरा मित्र

(2) Cut your coat according to your cloth.

अंथरूण पाहून पाय पसरावेत. (M. -2022)

(3) All that glitters is not gold.

जे चकाकते ते सोने नसते/चकाकणारे सर्व सोनेच असते असे नाही. (M. -2020)

(4) Experience is the best teacher.

अनुभव हाच सर्वश्रेष्ठ गुरु आहे/ अनुभव हा सर्वश्रेष्ठ गुरु होय. (Sept. 2021)

(5) Honesty is the best policy.

प्रामाणिकपणा हा जीवनाचा सर्वोत्कृष्ट मार्ग आहे. (M. -2019)

(6) Might is right.

बळी तो कान पिळी (Sept. 2021)

(7) No pains, no gains.

कष्टाशिवाय फळ नाही. (M. -2020)

(8) Service to man is service to God.

जन सेवा हिच खरी ईश्वर सेवा (M. -2019)

(9) Slow and steady wins the race.

धिमेपणे व सातत्याने केलेले काम यशस्वी होते. /

सावकाश आणि सातत्याने काम केल्यास यश मिळते. (July 2019)

(10) Tit for tat

जशास तसे (July 2019 / Nov. 2020)

(11) Time is money.

वेळ मौल्यवान आहे. (Nov. 2020)

(12) Where there is will, there is a way.

इच्छा असेल तर मार्ग सापडेल (M. -2022)

Important Examples of Translation

Read Also:
1. Example of Gerund
2. Clauses Expand the sentences
3. Grammaetical Examples for Class 12th Board Exam
4. Important Grammar Examples For Board Exam
5. Class 8th Second Preliminary Exam Practice Paper 2023

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top